Breakdown of the Show

Each Segment on Video

Segment 1 - Jeff Sjostrom

Segment 2 - Gil Staley

Segment 3 - Aubrey Theode

Segment 4 - Sherri Suhr